Täällä näymme

SAMK on vahvasti esillä verkossa.

samk.fi -kotisivut

SAMKin verkkosivut (sivustolla samk.fi) on pääasiallinen kanava SAMKin uutisille, koulutuksista viestimiselle sekä tapahtumille. Yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille sivusto tarjoaa tietoa mm. TKI-toiminnasta sekä yhteistyömuodoista.  

SAMK.FI -sivuston lisäksi käytössämme on, esimerkiksi hankkeita varten, blogi- ja websivupohjat. Alustana käytetään SAMKin omalla palvelimella olevaa WordPress-sivustoa. Näin varmistamme sivustojen yhtenäisen käyttöönoton ja visuaalisen ilmeen.

Verkkosivuihin liittyvät tunnukset ja sivupohjat (verkkosivu- tai blogipohja) tilataan osoitteesta staff-info.samk.fi (kirjautuminen). Osoitteesta löytyy myös ohjeet WordPress-sivuston kokoamiseen ja päivitykseen.

Sosiaalinen media

Sosiaalisessa mediassa samkilaiset luovat ja ylläpitävät yhdessä SAMK-brändiä päivittäin. Sosiaalisen median kautta saamme hyvää näkyvyyttä esimerkiksi hankkeille, opiskelijaprojekteille ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoille – kaikelle toiminnallemme.  

Sosiaalisessa mediassa käytämme ensisijaisesti aihetunnisteita #samk, #mysamk. Lisäksi käytössä ovat SAMKin sloganin tunnisteet #katsetulevaisuuteen ja #thinkfuture. Strategian ja siihen liittyvien aiheiden viestimisen yhteydessä käytetään aihetunnistetta #samk2030 

SAMKin sosiaalisen median kanavat

Vinkkejä ja esimerkkejä brändinmukaiseen someviestintään on koottu SAMKin henkilökunnan intranetiin (sivustolla into.samk.fi, kirjautuminen).

Printscreen SAMKin nettisivujen etusivusta.
Vieritä ylös