Tältä kuulostamme

Viestimme aktiivisesti koulutuksesta, TKI-toiminnasta, tapahtumista sekä muusta toiminnasta ja palveluista. Viestimme totuudenmukaisesti, innostuneesti ja ylpeydellä. 

Viesteissämme luomme mielikuvaa SAMKista 

  • tulevaisuuden tekijänä
  • luotettavana ja osaavana kumppanina ja korkeakouluna
  • alueen vahvana kehittäjänä 
  • modernina edelläkävijänä, joka rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tarttuu haasteisiin
  • pidettynä ja kiinnostavana työnantajana

Koulutusviennissä viestimme SAMKista

  • kansainvälisenä edelläkävijänä, jonne halutaan opiskelemaan ja verkottumaan
  • korkealaatuisen koulutuksen tarjoajana, josta valmistuu ammattilaisia kansainvälisille työmarkkinoille

Äänensävy

SAMKin äänensävy on avoin, kunnioittava ja selkeä. Viesteistämme läpikuultaa yhdessä tekeminen ja toisten työn arvostaminen.  

Huomioimme myös kansainväliset opiskelijat ja kumppanit käyttämällä arjen viestinnässä johdonmukaisesti englantia.   

Vinkkejä ja esimerkkejä brändinmukaiseen viestintään ja äänensävyn toteuttamiseen on koottu SAMKin henkilökunnan intranetiin (sivustolla into.samk.fi, kirjautuminen).

Tunnus koostuu päälogosta, merkistä ja alalogosta ja voi myös esiintyä ilman alalogoa.

SAMK mielikuvat -infografiikka
Vieritä ylös