Tältä näytämme

Visuaalinen identiteetti vahvistaa brändiä ja luo visuaalisesti tunnistettavan ja yhtenäisen kokonaisuuden. SAMKin visuaalinen ilme määrittelee miltä näytämme. Ilme muodostuu SAMKin kuvamaailmasta, tunnuksesta, typografiasta ja väreistä.

SAMK tunnuksen osat.

Tunnus koostuu päälogosta, merkistä ja alalogosta ja voi myös esiintyä ilman alalogoa.

SAMK-tunnus

SAMK-tunnus kuvaa tiedon nuolta ja eteenpäin pyrkimistä. Pallo symboloi ikuisuutta, joka esiintyy luonnossa ja universumissa monella tasolla, vrt. aurinko. Selkeä ja “yksinkertainen” logo kuvastaa ajattomuutta ja selkeyttä

Tunnus on aina vaakamallinen. Logoa ei saa käyttää kokonaan turkoosina. Tunnuksen tulee erottua taustasta selkeästi. Logon ympärillä tulee olla riittävästi tyhjää tilaa (suoja-alue). 

Kun tunnusta käytetään hyvin pienessä koossa, alalogoa ei käytetä.

Tutustu SAMKin logo-ohjeeseen (pdf) (sivustolla samk.fi)

Lataa SAMKin logo (sivustolla samk.fi)

Turkoosi tunnusväri kuvastaa uskottavuutta, luotettavuutta ja luovuutta. Vuonna 2008 tehdyllä logouudistuksella ja yhtenäisellä tunnusvärillä haluttiin luoda uusi yhtenäinen SAMK. Lisävärejä voidaan käyttää teho- ja huomiovärinä, tunnusvärin ohella.

SAMKin tunnus- ja lisävärit 

Tunnusväri

CMYK: cyan 100, magenta 0, yellow 10, black 0
RGB: red 0, green 165, blue 205  |  Web Color: #00a5cd

Lisävärit

CMYK: cyan 0, magenta 100, yellow 0, black 0
RGB: red 224, green 8,blue 133 | web color code: #e00885

CMYK: cyan 50, magenta 0, yellow 100, black 0
RGB: red 162, green 209, blue 8 | web color code: #a2d108

CMYK: cyan 0, magenta 40, yellow 100, black 0
RGB: red 249, green 176, blue 0 | web color code: #f9b000

Typografia 

SAMKin painotuotteissa käytettävät kirjasinperheet ovat Helvetica Neue LT Std (pääfontti, päätteetön) ja Garamond Premier Pro (päätteellinen).  

Toimistokäytössä (Powerpoint-esitykset ja vastaavat) sekä internetissä käytetään edellä mainittujen tekstityyppien tilalla Arial-fonttia (pääfontti, päätteetön) ja Times-fonttia (päätteellinen). 

Slogan

Slogan Katse tulevaisuuteen. pohjautuu SAMKin strategiaan ja se syntyi henkilökunnan ja opiskelijoiden ehdotuksista. Slogan kiteyttää SAMKin roolin alueen vahvana kehittäjänä: Ammattikorkeakoulu tuottaa muuntuvaa osaamista alueella. Slogan sopii myös hyvin yhteen SAMKin vision (jokainen opiskelijamme työllistyy) kanssa.

Englanniksi sloganista käytetään muotoa Think Future.

SAMKin slogania voi käyttää visuaalisessa muodossa SAMKin materiaaleissa ja somekanavien kansikuvissa.

Sloganilla on myös omat aihetunnisteet: #katsetulevaisuuteen ja #thinkfuture

Katse tulevaisuuteen. Think Future.

Yhdessä:

Katse tulevaisuuteen. Think Future. -tekstit allekkain.

Tekstityyppi: Helvetica Neue LT Std Heavy

Lisätietoja sloganin käytöstä henkilökunnan intranetista (sivustolla into.samk.fi, kirjautuminen)

Kuvamaailma

SAMKin kuvamaailmassa keskeistä on kampuselämän ja miljöön kuvaaminen. Kuvamaailmassa pääosassa ovat ihmiset; tärkeää on luonnollisuus ja aitous. Kuvilla haluamme tuoda esiin arjen toimintaamme. Otollisia kuvia ovat opiskelu- ja opetustilanteet sekä koulutusalakohtaiset kuvat. Esiin tuodaan myös vapaa-aika sekä lähiympäristön luonto ja syke.   

Kuvituksessa käytämme hyvälaatuisia, puhtaita ja selkeitä lähi- ja yleiskuvia, joissa on heleä ja raikas värimaailma. Kuvaamme pieniä aitoja hetkiä, joista välittyy iloinen tunnelma ja suuria tunteita – riemua ja onnellisuutta. Kuvissa avainsanoja ovat vapaus, energisyys ja yhteisöllisyys.  

Samkilaisten julkaisemat kuvat sosiaalisen median kanavissa ovat tärkeä osa SAMKin kuvamaailmaVinkkejä kuvien käyttöön löytyy someohjeesta henkilökunnan intranetissa (sivustolla into.samk.fi, kirjautuminen).

Kansainvälisessä markkinoinnissa käytämme opiskelutilanne- ja kampusmiljöökuvien lisäksi kuvia Satakunnan luonnosta eri vuodenajoilta. Myös perhe-, harrastus- ja kulttuurikuvat Suomesta tuodaan esille koulutusviennin kuvamaailmassa. Kuvilla haluamme kertoa, että Satakunta on turvallinen ja vakaa paikka opiskella.

SAMK-aiheisia kuvia on koottu osoitteeseen samk.kuvat.fi (sivustolla samk.kuvat.fi). Kuvan yhteydessä tulee mainita SAMK ja kuvaajan nimi (poikkeuksena ilmoitukset).  

Iloiset opisikelijat Porin kampuksen edustalla.

SAMK-materiaalit, asusteet ja liikelahjat

PowerPoint 

SAMKia esiteltäessä on suositeltavaa käyttää yhdenmukaisia esityspohjia.

SAMKin PowerPoint-pohjat sekä yleisesittelyt suomeksi ja englanniksi löydät henkilökunnan intranetista (osoitteessa into.samk.fi, kirjautuminen).

SAMKin PowerPoint-esityksen mallikuvat.

Esite- ja opastepohjat 

Yksisivuisille A4-esitteille ja opasteille löytyy kaksi erilaista MS Wordin doc-pohjaa. Toiseen on jätetty alaosaan valkoinen tila esimerkiksi yhteistyökumppaneiden logoille ja toisesta taas löytyvät SAMK-tunnuksen lisäksi nauhamainen tunnus sekä sosiaalisen median ikonit. 

Lisäksi löytyy hankkeille suunniteltu doc-pohja.

Pohjat voit ladata henkilökunnan intranetistä (sivustolla into.samk.fi, kirjautuminen).

SAMK-wordesitepohja, mallikuva.

Asusteet ja liikelahjat 

SAMKin viralliset tuotteet tilataan viestinnän kautta SAMK Shopista. Pääsääntöisesti SAMKia edustetaan verkkokaupassa määritellyin tuottein.

SAMK-logollinen t-paita.
Vieritä ylös