SAMK - Brändikirja

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) brändikirja antaa suunnan ja työkalut brändin mukaiseen viestintään ja markkinointiin – miltä SAMK näyttää ja kuulostaa.

Olemme kaikki osa brändiä 

SAMK tunnetaan ja osaamiseemme luotetaan. Olemme alueen osaajien kouluttaja, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. Tehtävämme on tuottaa osaamista maakuntaan asiantuntijoiden ja tutkitun tiedon muodossa. Katsomme vahvasti tulevaisuuteen.  

Vahva brändi on tärkeä pääomamme, jota haluamme yhdessä vaalia ja kehittää.  

Brändi on mielikuva, joka syntyy ja muodostuu kaikissa kohtaamisissa. Se tuo meille tunnettuutta ja houkuttelevuutta sekä auttaa erottautumaan. SAMKin brändi muodostuu teoista, joita ohjaavat yrityksen strategia (sivustolla samk.fi), visio ja arvot. 

SAMKin visio: Jokainen opiskelijamme työllistyy. 

SAMKin slogan: Katse tulevaisuuteen. Think Future.

SAMKin henkilökunta ja opiskelijat sekä muut sidosryhmät ovat tärkeä osa brändiä. Yhtenäisen, vahvan ja erottuvan brändin luominen on jokaisen samkilaisen vastuulla. 
 
Vinkkejä ja esimerkkejä brändinmukaiseen viestintään on koottu SAMKin henkilökunnan intranetiin (sivustolla into.samk.fi, kirjautuminen). 

SAMKin arvot infografiikkana.
SAMKin slogan; Katse tulevaisuuteen. Think Future.

SAMKin ala- ja yhteistyöbrändit, hankkeet

Alabrändillä tarkoitetaan SAMKin toimintoja, kuten esimerkiksi akatemiat. Alabrändit noudattavat pääsääntöisesti SAMKin graafista ohjetta ja brändiohjetta.

Yhteistyöbrändillä tarkoitetaan toimintoa tai hanketta, joka on syntynyt ja toimii usean toimijan yhteistyörajapinnassa (esimerkiksi RoboAI). Yhteistyöbrändin koordinoiva taho määrittää brändilliset käytänteet.

Lisätietoja brändiohjeistuksesta sekä hankkeiden viestintätuesta henkilökunnan intranetista (sivustolla into.samk.fi, kirjautuminen).

SAMK kirjoitusasu

Satakunnan ammattikorkeakoulusta käytetään koko nimeä Satakunnan ammattikorkeakoulu (huomaa, että ammattikorkeakoulu kirjoitetaan pienellä a-kirjaimella). Oy jätetään lähtökohtaisesti pois nimen perästä.

Englanninkielisessä tekstissä käytetään pitkää englanninkielistä nimeä: Satakunta University of Applied Sciences, jonka perässä voi olla suluissa lyhenne (SAMK). Tekstin jatkuessa voidaan käyttää pelkkää lyhennettä. Esimerkiksi SUAS-lyhennettä ei käytetä.

SAMK-lyhenne kirjoitetaan isolla ja taivutetaan SAMKinSAMKissa ja niin edelleen. Henkilöstä puhuttaessa kirjoitusasu on samkilainen tai SAMKilainen.

SAMK kampukset

SAMK-kampus Pori  |  SAMK Campus Pori
SAMK-kampus Rauma  |  SAMK Campus Rauma
Taidekoulun kampus  |  Fine Arts Campus
Kuninkaisten kampus  |  Kuninkainen Campus

Voidaan kirjoittaa myös esimerkiksi "Porin kampuksella" yhteydessä, jossa kampuksen nimen virallinen muoto on haastava taivuttaa.

SAMKin kestävän kehityksen tavoitteena on muun muassa olla hiilineutraali korkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraaliuden tavoite on vain yksi osa korkeakouluyhteisön kestävää ja vastuullista toimintaa. #katsetulevaisuuteen #kestävästiAMK
https://www.samk.fi/uutiset/samkista-hiilineutraali-korkeakoulu/

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeen loppuseminaari "Työkalupakki moninaiseen työelämään" järjestetään 7.10. klo 12.00–15.45. Tule mukaan rakentamaan yhdenvertaista työelämää ja kaikkien kahvihuonetta. @DiakAmk #opinportailtatyöelämään
https://opinportailla.diak.fi/2021/09/17/tyokalupakki-moninaiseen-tyoelamaan-opin-portailta-tyoelamaan-satakunnassa-hankkeen-loppuseminaari/

Työelämän tutkimus -lehdessä julkaistussa artikkelissa tarkastellaan biopsykososiaalisen lähestymistavan ilmenemistä työpaikoilla ja työterveyshuolloissa työuupuneiden työkyvyn tuessa painottaen tukea vaikeuttavia tekijöitä. #työuupumus
https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/103362?acceptCookies=1

Vieritä ylös